گروه مهندسي کامپيوتر

گروه مهندسي کامپيوتر در سال 1381 در رشته مهندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار با مديريت آقاي دکتر رضا رافع شروع به فعاليت نمود. در حال حاضر گروه مهندسي کامپيوتر در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري در گرايش نرم افزار دانشجو مي‌پذيرد

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

99