سری دوم تمرینهای درس سیستم عامل

سری دوم تمرینهای درس سیتم عامل مربوط به فصل چهارم به شرح زیر می باشد. مهلت تحویل اول دی ماه می باشد.

 


  تمرینهای    
رقم سمت راست شماره دانشجویی فصل چهارم    
0 1 11 2 12 3 13
1 2 12 3 13 4 14
2 3 13 4 14 5 15
3 4 14 5 15 6 16
4 5 15 6 16 7 17
5 6 16 7 17 8 18
6 7 17 8 18 9 19
7 8 18 9 19 10 1
8 9 19 10 1 11 2
9 10 1 11 2 12 3
 

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

143