زمان تحویل پروژه درس مبانی برنامه نویسی

جهت تحویل پروژه درس برنامه نویسی روز چهارشنبه 18 دیماه ساعت 10 صبح به کارگاه کامپیوتر دانشکده (آموزشی) مراجعه فرمائید.

 

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

100