تحویل پروژه درس مبانی برنامه نویسی

قابل توجه دانشجویان محترم درس مبانی برنامه نویسی

 

تحویل پروژه درس مبانی برنامه نویسی روز شنبه 26 دیماه ساعت 10 صبح در سایت آموزش دانشکده فنی و مهندسی خواهد بود.

 

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

124