اسلایدها و نمونه سوالات فصل شش درس سیستم عامل

دانشجویان جهت دریافت اسلایدها و نمونه سوالات فصل ششم درس سیستم عامل ایمیلی به ایمیل زیر که مربوط به آقای عباسی می باشد ارسال نمایند:

aliarabbasi5155@gmail.com

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

14