اعتراض به نمرات خانم مهندس سجادی

دانشجویان در صورت اعتراض به نمرات خود می توانند روز یکشنبه 1394/10/27 ساعت 11 به آزمایشگاه مدار منطقی مراجعه نمایند.

تحویل پروژه درس مبانی برنامه نویسی

قابل توجه دانشجویان محترم درس مبانی برنامه نویسی

 

تحویل پروژه درس مبانی برنامه نویسی روز شنبه 26 دیماه ساعت 10 صبح در سایت آموزش دانشکده فنی و مهندسی خواهد بود.

 

پروژه درس فرآیند اتقافی و مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار

قابل توجه دانشجویان درس فرآیند اتقافی و مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار

 

ارائه حضوری برای تحویل پروژه لغو گردید.

لطفا موارد لازم جهت تحویل پروژه درس را برای اینجانب ایمیل فرمائید.

 

 

ادامه مطلب...

تحویل پروژه درس مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار

به اطلاع دانشجویان درس مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار می رساند که تحویل پروژه مربوط به این درس روز دوشنبه 16 شهریورماه در دانشکده فنی و مهندسی خواهد بود. ضمنا لازم است موارد زیر را روز تحویل به همراه داشته باشید:

1- فرم مربوط به مقاله

2- کدهای اجرایی

3- اسلاید ها (کمتر از 10 اسلاید، معرفی کار)

زمان تحویل پروژه درس فرآیند اتفاقی

به اطلاع دانشجویان درس فرآیند اتفاقی می رساند که تحویل پروژه مربوط به درس روز سه شنبه 17 شهریورماه دانشکده فنی و مهندسی خواهد بود. ضمنا لازم است موارد زیر را روز تحویل به همراه داشته باشید:

1- فرم مربوط به مقاله

2- کدهای اجرایی

3- اسلاید ها (کمتر از 10 اسلاید، معرفی کار)

 

 

ادامه مطلب...

عدم تشکیل کلاس

کلاسهای طراحی نرم افزارهای مطمئن و نظریه زبانها فردا مورخ 18 بهمن تشکیل نمی شود

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

131