اطلاعیه مهم

درس مبانی کارآفرینی با کد 3500402 جزء دروس اختیاری ارائه شده توسط گروه مهندسی کامپیوتر نمی باشد و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند باید نسبت به حذف آن اقدام نمایند.

تغییرات برنامه ترم 942

1- آز پایگاه گروه 3 حذف و دانشجویان آن به گروه 2 منتقل شده اند.(دانشجویانی که این درس آنها با دروس دیگر  تداخل پیدا کرده است می توانند با هماهنگی با استاد درس در گروه 1 حاضر شوند)

 

2- هوش مصنوعی و هوش مصنوعی وسیستمهای خبره روز چهارشنبه از ساعت 10 الی 12:30 هر هفته برگزار می شود و جلسات روز سه شنبه آنها حذف شده است.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

- دانشجویانی که برای اولین بار قصد اخذ درس پایان نامه را دارند، باید این درس را با کد 1333110 ثبت نمایند.

- کد درس ادامه پایان نامه 13330000 می باشد.

- دانشجویانی که نمی توانند به هر دلیلی انتخاب واحد اینترنتی انجام دهند، در اسرع وقت بصورت حضوری به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

درخواست آزمایشگاههای گروه مهندسی کامپیوتر

به اطلاع می رساند دانشجویانی که به علت تکمیل ظرفیت آزمایشگاه موفق به دریافت آزمایشگاه نشده اند به آزمایشگاه مدار منطقی جهت ارائه گروه جدید یا اضافه ظرفیت حداکثر تا چهارشنبه 94/11/7 ساعت 9 صبح مراجعه نمایند.

 

کد دروسی که برای اولین بار ارائه شده اند

درس کد ورودی
مهندسی نرم افزار 1323194 92 به بعد
هوش مصنوعی و سیستمهای خبره 1323185 92 به بعد
تعامل انسان و کامپیوتر 1323187 92 به بعد
اصول مدیریت و تئوری سازمان (اختیاری) 1323001  -
طراحی شی گرای سیستمها 1323192 92 به بعد
 

اطلاعیه مهم

درس طراحی شی گراء به کد 1323153 فقط برای ورودیهای 92 به بعد می باشد و جزء دروس اختیاری نمی باشد.

درس اصول طراحی واسط کاربر با کد 1323160 فقط برای ورودیهای قبل از 92 می باشد.

 

دانشجویانی که بر خلاف این مطلب دروس فوق را اخذ کنند، درس آنها حذف خواهد شد.

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

20