نمرات نهایی مدار منطقی

نمرات نهایی مدار منطقی (میان ترم، پایان ترم و تمرین ها)

ادامه مطلب...

اطلاعیه مهم

درس مبانی کارآفرینی با کد 3500402 جزء دروس اختیاری ارائه شده توسط گروه مهندسی کامپیوتر نمی باشد و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند باید نسبت به حذف آن اقدام نمایند.

تغییرات برنامه ترم 942

1- آز پایگاه گروه 3 حذف و دانشجویان آن به گروه 2 منتقل شده اند.(دانشجویانی که این درس آنها با دروس دیگر  تداخل پیدا کرده است می توانند با هماهنگی با استاد درس در گروه 1 حاضر شوند)

 

2- هوش مصنوعی و هوش مصنوعی وسیستمهای خبره روز چهارشنبه از ساعت 10 الی 12:30 هر هفته برگزار می شود و جلسات روز سه شنبه آنها حذف شده است.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

- دانشجویانی که برای اولین بار قصد اخذ درس پایان نامه را دارند، باید این درس را با کد 1333110 ثبت نمایند.

- کد درس ادامه پایان نامه 13330000 می باشد.

- دانشجویانی که نمی توانند به هر دلیلی انتخاب واحد اینترنتی انجام دهند، در اسرع وقت بصورت حضوری به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

مدیریت گروه

 
دکتر وحید رافع

آمار بازدیدکنندگان

37