نمرات نهایی مدار منطقی

نمرات نهایی مدار منطقی (میان ترم، پایان ترم و تمرین ها)

ادامه مطلب...

اطلاعیه مهم

درس مبانی کارآفرینی با کد 3500402 جزء دروس اختیاری ارائه شده توسط گروه مهندسی کامپیوتر نمی باشد و دانشجویانی که این درس را اخذ نموده اند باید نسبت به حذف آن اقدام نمایند.

تغییرات برنامه ترم 942

1- آز پایگاه گروه 3 حذف و دانشجویان آن به گروه 2 منتقل شده اند.(دانشجویانی که این درس آنها با دروس دیگر  تداخل پیدا کرده است می توانند با هماهنگی با استاد درس در گروه 1 حاضر شوند)

 

2- هوش مصنوعی و هوش مصنوعی وسیستمهای خبره روز چهارشنبه از ساعت 10 الی 12:30 هر هفته برگزار می شود و جلسات روز سه شنبه آنها حذف شده است.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

- دانشجویانی که برای اولین بار قصد اخذ درس پایان نامه را دارند، باید این درس را با کد 1333110 ثبت نمایند.

- کد درس ادامه پایان نامه 13330000 می باشد.

- دانشجویانی که نمی توانند به هر دلیلی انتخاب واحد اینترنتی انجام دهند، در اسرع وقت بصورت حضوری به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

69