دکتر سیف اله سلیمانی

اسلایدها و نمونه سوالات فصل شش درس سیستم عامل

دانشجویان جهت دریافت اسلایدها و نمونه سوالات فصل ششم درس سیستم عامل ایمیلی به ایمیل زیر که مربوط به آقای عباسی می باشد ارسال نمایند:

aliarabbasi5155@gmail.com

ادامه مطلب...

تمرینهای فصل سه درس سیگنالها و سیستمها

تمرینهای فصل سه درس سیگنالها و سیستمها به شرح زیر می باشد:

3

4

5

ادامه مطلب...

لیست سمینارهای درس سیستم عامل پیشرفته

با توجه به لیست زیر هر دانشجو باید فصل مشخص شده از کتاب درسی ویراش نهم را سمینار دهد. لازم است اسلایدهای مناسب و گزارش تهیه شود. جهت تحویل باید پرینت مطالب آماده شده به همراه یک سی دی که در آن فایل گزارش و فایل ارایه قرار داشته باشد تحویل گردد.

ادامه مطلب...

رعایت پیش نیاز و هم نیاز در انتخاب واحد (مهم)

رعایت پیش نیاز و هم نیاز در انتخاب واحد (مهم)

ادامه مطلب...

سری سوم تمرینهای درس سیگنالها و سیستمها

تمرینهای زیر از فصل دوم باید تا روز چهارشنبه  هشتم دی تحویل داده شوند:

 

ادامه مطلب...

سری دوم تمرینهای درس سیگنالها و سیستمها

تمرینهای زیر از فصل دوم باید تا روز چهارشنبه اول دی ماه تحویل داده شوند

ادامه مطلب...

نمرات میان ترم درس سیگنالها و سیستمها (بروز شده)

نمرات میان ترم درس سیگنالها و سیستمها از پانزده

ادامه مطلب...

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

10