دکتر محسن رحمانی

نمرات نهایی درس مبانی برنامه نویسی

ردیف
شماره دانشجویی
میان ترم (از 6)
تمرین (از 2)
پروژه (از 2)
پایان ترم (از 10)
نهایی (از 20)
1
9513230104
6
1.5
2
10
19.5
2
9513230125
6
1.2
1.8
9.75
18.75
3
9513230115
6
1.5
1.9
9
18.4
4
9513230203
5.5
0.9
1.8
10
18.2
5
9513230126
5.25
1.35
1.9
9
17.5
6
9513230116
5.5
1.05
1.5
9
17.05
7
9513230119
4.75
1.5
2
8.5
16.75
8
9513230112
6
1.5
1.1
7.5
16.1
9
9513230110
5.5
1.5
2
7
16
10
9513230206
3.75
1.5
2
8.25
15.5
11
9513230111
5
1.35
1.5
7
14.85
12
9513230122
5.25
1.5
2
5.75
14.5
13
9413231127
2.5
1.5
2
8
14
14
9513230211
3.25
1.5
1.7
6
12.45
15
9513230109
5
1.5
1.2
4
11.7
16
9513230102
غایب
1.2
1.8
5.5
11.5
17
9513230207
3
1.5
0.8
5.5
10.8
18
9513230107
4.25
1.5
1.5
3.5
10.75
19
9513230208
2.75
1.35
0.8
5.75
10.65
20
9513230114
2
1.35
1.4
5.5
10.25
21
9513230117
3
1.5
1.5
4.25
10.25
22
9513231315
2
0.9
1.7
4.5
9.1
23
9513230210
2.25
1.5
0.8
2.75
7.3
24
9513230205
1.5
1.5
1.1
3
7.1
25
9513230118
1.25
1.5
0.8
3.5
7.05
26
9513230103
2
0.15
0
4.5
6.65
27
9513230113
1
1.35
0.8
3.5
6.65
28
9513230120
1.25
1.05
1.5
1.2
5
29
9513230123
2.5
1.2
0
0.5
4.2
30
9513231312
3.25
0.9
0
غایب
غایب
31
9513230202
1
1.5
1.1
0.25
3.85
32
9513231314
1.25
1.05
0.6
0.75
3.65
33
9513230209
0
1.2
0
1.5
2.7
 
 
ادامه مطلب...

بازبيني برگه هاي درس مدار منطقي

قابل توجه دانشجويان درس مدار منطقي

ادامه مطلب...

نمرات پایان ترم درس مدارهای منطقی

نمرات پایان ترم درس مدارهای منطقی

ادامه مطلب...

نمرات میانترم درس مدارهای منطقی

نمرات میانترم درس مدارهای منطقی

ادامه مطلب...

نمرات نهایی درس مبانی كامپيوتر و برنامه سازي

نمرات نهایی درس مبانی كامپيوتر و برنامه سازي

ادامه مطلب...

نمرات میان ترم ها، پروژه و تمرین های مبانی برنامه نویسی

نمرات میان ترم ها، پروژه و تمرین های مبانی برنامه نویسی

ادامه مطلب...

تحویل پروژه درس مبانی برنامه نویسی

قابل توجه دانشجویان محترم درس مبانی برنامه نویسی

 

تحویل پروژه درس مبانی برنامه نویسی روز شنبه 26 دیماه ساعت 10 صبح در سایت آموزش دانشکده فنی و مهندسی خواهد بود.

 

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

27