دکتر احسان منصوری

 نام و نام خانوادگی

 احسان منصوری

resume

 مدرک تحصیلی

 دکتری مهندسی صنایع گرایش IT

 پست الکترونیکی

 e-mansouri@araku.ac.ir

 تلفن

 2625566

 
 
18:30-16
16-14
12-10
10-8
برنامه هفتگی
ترم 2-91
  مهندسی نرم افزار 2    
شنبه
  هوش مصنوعی کنترل کیفیت  
يکشنبه
  مهندسی نرم افزار 2    
دوشنبه
  هوش مصنوعی    
سه شنبه
       
چهارشنبه
 

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

84