projects

 

کد
عنوان  پروژه
استاد راهنما
نام دانشجو
تاريخ شروع
293
دکتر رحمانی
احسان عباسی
05/04/91
292
مهندس هاشمی
محمد حسین دهقان
09/03/91
291
دکتر رحمانی
 
 
290
دکتر رحمانی
 
 
289
دکتر رحمانی
سارا مسعودی
15/07/90
288
ارزیابی دانشجویان کارشناسی مهندسی نرم افزار و نقش آن در بالا بردن کیفیت آموزشی گروه
خانم دکتر سلطانی
آتنا مکاری
02/12/90
287
چالشهای اجرای ارزیابی دانشجویان مهندسی کامپیوتر
خانم دکتر سلطانی
نجمه گرجی
02/12/90
286
مهندس هاشمی
وحید ناطقی
20/01/91
285
طراحی و پیاده سازی یک سیستم چند عامله به کمک متدولوژیهای عامل گرا (مانند تروپوس، گایا، میز و ...) و پیاده سازی با یکی از محیطهای مناسب (2 نفر)
دکتر وحید رافع
 
 
284
استفاده از سیستمهای تبدیل گراف در مدلسازی سیستمهای عامل گرا (به کمک یک مورد مطالعاتی) (1 نفر)
دکتر وحید رافع
 
 
283
حل مساله فروشنده دوره گرد با استفاده از روشهای محاسبات نرم (حداقل 2 روش) و مقایسه نتایج (2 نفر)
دکتر وحید رافع
ناصر فلاحی
17/11/90
282
مدلسازی و آنالیز یک سیستم دلخواه (مانند رزرواسیون هتل، آموزش و ...) با کمک سیستمهای تبدیل گراف ( 2نفر)
دکتر وحید رافع
 
 
281
بررسی و مقایسه انواع سبکهای معماری نرم افزار موجود (مانند رویداد گرا، انتشار/ اشتراک و ...) (1 نفر)
دکتر وحید رافع
ناهید سمیعی
31/11/90
280
بررسی انواع تکنیکهای طراحی سیستمهای پیشنهاد دهنده و پیاده سازی یک نمونه در حوزه پزشکی (3 نفر)
دکتر وحید رافع
سمانه غلامی
اعظم ترشیزی
محبوبه مرزبان (901)
31/11/90
279
دکتر رضا رافع
بهروز برزآبادی فراهانی
21/01/91
278
دکتر رضا رافع
 
 
277
دکتر رضا رافع
 
 
276
دکتر رضا رافع
 
 
275
دکتر رضا رافع
 
 
274
دکتر رضا رافع
پری­ناز اسماعیلی
21/12/90
273
دکتر رضا رافع
 
 
272
دکتر رضا رافع
محمدرضا نعمت پور
09/12/90
271
خانم دکتر سلطانی
محدثه خورزنی
14/12/90
270
خانم دکتر سلطانی
فاطمه اسکندری
10/12/90
269
خانم دکتر سلطانی
شادان گلستان ایرانی
02/12/90
268
خانم دکتر سلطانی
 
 
267
خانم دکتر سلطانی
بهزاد صادقی زردین
 
266
خانم دکتر سلطانی
 
 
265
مهندس هاشمی
معصومه جهانی
04/07/91
264
مهندس هاشمی
فریناز نادری
04/07/91
263
مهندس هاشمی
فاطمه خراسانی
08/12/90
262
مهندس هاشمی
جواد آسلیمی ضامنجانی
04/07/91
261
مهندس هاشمی
سیده سحر پارسا
01/12/90
260
مهندس سیفعلیان
فرزاد زنده­وکیلی
09/03/90
259
مهندس سیفعلیان
بهزاد فرنقی
09/03/90
258
دکتر رحمانی
سمیه آقامحمدی
زینب حیدری
13/02/90
257
مهندس سیفعلیان
سید سپهدار منتظری
11/02/90
256
دکتر رحمانی
علیرضا رحمتی
07/02/90
255
دکتر رحمانی
آرزو  پارسا فر
07/02/90
254
دکتر رحمانی
مجید اسدی
07/02/90
253
دکتر رحمانی
 
 
252
دکتر منصوری
مریم السادات  هاشمی پور
06/02/90
251
دکتر وحید رافع
 
 
250
دکتر وحید رافع
 
 
249
دکتر صورتگر
سید رضا الحسینی
محمود حیدری
27/01/90
248
دکتر وحید رافع
سید سامان حسینی
فاطمه آمره
22/01/90
247
دکتر وحید رافع
 
 
246
دکتر وحید رافع
 
 
245
دکتر وحید رافع
سمانه ضیایی
18/12/89
244
دکتر وحید رافع
سحر جهانشاهی
بهناز سربندی فراهانی
18/12/89
243
دکتر وحید رافع
محبوبه فصاحت
مرضیه وحید
17/12/89
242
دکتر رضا رافع
علیرضا آشتیانی
سید احسان تقوی
10/10/89
241
دکتر رضا رافع
محمد احمدی اکبری
23/11/89
240
دکتر فولادی
میثم ملکی
20/10/90
239
دکتر رضا رافع
 
 
238
دکتر رضا رافع
میلاد فرجی
21/12/89
237
خانم دکتر سلطانی
آتنا کرباسچی
15/12/89
236
خانم دکتر سلطانی
سیده افروز رشیدی
15/12/89
235
خانم دکتر سلطانی
مریم کرم بیگی
18/12/89
234
خانم دکتر سلطانی
اسداله جلاجردی
30/9/89
233
خانم دکتر سلطانی
محمد نوربخش
14/01/90
232
دکتر رحماني
طیبه رحیمی
 
231
دکتر رحماني
محمودرضا ولایتی
 
230
دکتر رحماني
فاطمه سادات قدمگاهي
20/01/89
229
مهندس سيفعليان
اعظم جيريائي
01/08/88
228
مهندس هاشمي
ابوالفضل اجدرلوئی
20/12/89
227
دکتر رضا رافع
محمودحميدي زاده
29/01/89
226
دکتر رضا رافع
حسين حسن  رئيسي
31/1/89
225
دکتر رضا رافع
 
 
224
به کار گيري مسئله حرکت پرندگان براي حل مسئله زمانبندي
دکتر رحماني
مرتضی دزوارئی
18/12/89
223
استفاده از الگوريتم گرم کردن فلزات براي مسئله انتخاب سهام
دکتر رحماني
محمدجواد زنهاری
07/02/90
 

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

18