اصول طراحی کامپایلرها - 1323141


نام درس:

اصول طراحی کامپایلرها

کد درس: 1323141
تعداد واحد: 3
پیشنیاز: نظریه زبانها و ماشینها
مدرس: دکتر رضا رافع
سرفصل:

 

هفته 01 اسلاید تمرین
هفته 02 اسلاید تمرین
هفته 03 اسلاید تمرین
هفته 04 اسلاید تمرین
هفته 05 اسلاید تمرین
هفته 06 اسلاید تمرین
هفته 07 اسلاید تمرین
هفته 08 اسلاید تمرین
هفته 09 اسلاید تمرین
هفته 10 اسلاید تمرین
هفته 11 اسلاید تمرین
هفته 12 اسلاید تمرین
هفته 13 اسلاید تمرین
هفته 14 اسلاید صدا
هفته 15 اسلاید فیلم
هفته 16 اسلاید تمرین
نمونه سوالات میان ترم - پایان ترم
فيلم آموزشی Yacc فيلم آموزشی LEX
برنامه های Lex و Yacc 1-2-3-4
پروژه  

 

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

122