مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار - 1333104

 

 

 

 

 

نام درس:
مباحث پيشرفته در مهندسی نرم افزار
کد درس:
1333104

مدرس:

دکتر رضا رافع

تعداد واحد:
3
پيشنياز يا همنياز:
 

لينکهای مفيداطلاعات هفتگی
هفته 1
تمرين
 
هفته 9
اسلايد
تمرين
هفته 2
اسلايد
هفته 10
تمرين
هفته 3
هفته 11
تمرين
هفته 4
اسلايد
تمرين
هفته 12
اسلايد
تمرين
هفته 5
هفته 13
تمرين
هفته 6
هفته 14
تمرين
هفته 7
اسلايد
تمرين
هفته 15
تمرين
هفته 8
اسلايد
تمرين
هفته 16
اسلايد
تمرين
 

 

 

 اطلاعات مفيد 
مثالهای اکلیپس 
نمونه سوال امتحان (جدید) 
پروژه نهایی  

 

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

119