سیستمهای عامل پیشرفته - 1333103

http://comp.araku.ac.ir/download/final4.pdf


نام درس:

سیستمهای عامل پیشرفته

کد درس: 1333103
تعداد واحد: 3
پیشنیاز: سیستم عامل 1
مدرس: دکتر رضا رافع
سرفصل:

دانلود

هفته 01 اسلاید فارسی صدا
هفته 02 اسلاید فارسی صدا
هفته 03 اسلاید فارسی صدا
هفته 04 اسلاید RMI صدا
هفته 05 اسلاید فارسی صدا
هفته 06 اسلاید فارسی صدا
هفته 07 اسلاید فارسی صدا
هفته 08 اسلاید فارسی صدا
هفته 09 اسلاید فارسی صدا
هفته 10 اسلاید فارسی صدا
هفته 11 اسلاید فارسی صدا
هفته 12 اسلاید فارسی صدا
هفته 13 اسلاید فارسی صدا
هفته 14 اسلاید فارسی صدا
هفته 15 اسلاید فارسی صدا
هفته 16 اسلاید فارسی صدا
فایل forktest.c نمونه سوالات میان ترم
برنامه های java نمونه سوالات پایان ترم 1
JSM

نمونه سوالات پایان ترم 2

نمونه سوالات پایان ترم 3


مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

118