چارت دروس و فرمها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم کارآموزی دانلود (62.9k)
فرم استفاده از آزمایشگاهها دانلود (42.4k)
فرم داوری پروپوزال کارشناسی ارشد دانلود (25.7k)
فرم انتخاب استاد راهنما (داخلی) دانلود (28.3k)
سرفصل مقطع ارشد و دکترای مهندسی کامپیوتر دانلود (14,721.2k)
جدول دروس کارشناسی ورودی 92 به بعد دانلود (43.8k)
جدول دروس کارشناسی ورودی 91 و ماقبل دانلود (160.3k)