چارت دروس و فرمها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم تسویه انصراف دائم دانشجویان جدیدالورود دانلود (172.6k)
فرم تسویه حساب - فارغ التحصیلی - مهمانی - انتقالی دانلود (256.7k)
تایید فارغ التحصیلی دانلود (247.6k)
فرم تسویه حساب ترک تحصیل دائم دانلود (473.7k)
فرم درخواست میهمانی تابستان دانلود (257.0k)
فرم درخواست مرخصی-حذف ترم خارج از مهلت مقرر مندرج در تقویم آموزشی دانلود (415.4k)
فرم درخواست دانشجو دانلود (100.3k)
فرم کارآموزی دانلود (62.9k)
فرم استفاده از آزمایشگاهها دانلود (42.4k)
فرم داوری پروپوزال کارشناسی ارشد دانلود (25.7k)
فرم انتخاب استاد راهنما (داخلی) دانلود (28.3k)
سرفصل مقطع ارشد و دکترای مهندسی کامپیوتر دانلود (14,721.2k)
جدول دروس کارشناسی ورودی 92 به بعد دانلود (43.8k)
جدول دروس کارشناسی ورودی 91 و ماقبل دانلود (160.3k)