گالری تصاویر

 مرکز پردازش سریع دانشکده فنی مهندسی دارای تعداد 4 سرور HP ProLiant DL380 Gen9 با مشخصات مندرج در جدول است. لازم به ذکر است تقریبا هر سرور دارای قدرتی  معادل 8 سیستم شخصی با توان بالا می باشد. بر روی هر سرور فیزیکی نسخه VmWare Esx نصب شده است که به صورت مجازی قابلیت نصب و راه اندازی هر سیستم عاملی را دارد، این سیستم ها بنا بر نیاز اساتید، دانشجویان ارشد و دکتری قابل تنظیم و بهره برداری می باشد، که بر حسب نیاز و جدول زمانی در دسترس این عزیزان قرار می گیرد