« بازگشت

گروه مهندسی کامپیوتر

گروه مهندسی کامپیوتر در سال 1381 در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار با مدیریت آقای دکتر رضا رافع شروع به فعالیت نمود. در حال حاضر گروه مهندسی کامپیوتر در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش نرم افزار دانشجو می‌پذیرد.