تجهیزات

اسیلوسکوپ، فانکشن ژنراتور، منبع تغذیه و مولتی متر- آزمایش‌های مربوط به درس مدار الکتریکی