لیست سمینارهای درس سیستم عامل پیشرفته

با توجه به لیست زیر هر دانشجو باید فصل مشخص شده از کتاب درسی ویراش نهم را سمینار دهد. لازم است اسلایدهای مناسب و گزارش تهیه شود. جهت تحویل باید پرینت مطالب آماده شده به همراه یک سی دی که در آن فایل گزارش و فایل ارایه قرار داشته باشد تحویل گردد.

ادامه مطلب...

نمرات نهایی درس مبانی برنامه نویسی

ردیف
شماره دانشجویی
میان ترم (از 6)
تمرین (از 2)
پروژه (از 2)
پایان ترم (از 10)
نهایی (از 20)
1
9513230104
6
1.5
2
10
19.5
2
9513230125
6
1.2
1.8
9.75
18.75
3
9513230115
6
1.5
1.9
9
18.4
4
9513230203
5.5
0.9
1.8
10
18.2
5
9513230126
5.25
1.35
1.9
9
17.5
6
9513230116
5.5
1.05
1.5
9
17.05
7
9513230119
4.75
1.5
2
8.5
16.75
8
9513230112
6
1.5
1.1
7.5
16.1
9
9513230110
5.5
1.5
2
7
16
10
9513230206
3.75
1.5
2
8.25
15.5
11
9513230111
5
1.35
1.5
7
14.85
12
9513230122
5.25
1.5
2
5.75
14.5
13
9413231127
2.5
1.5
2
8
14
14
9513230211
3.25
1.5
1.7
6
12.45
15
9513230109
5
1.5
1.2
4
11.7
16
9513230102
غایب
1.2
1.8
5.5
11.5
17
9513230207
3
1.5
0.8
5.5
10.8
18
9513230107
4.25
1.5
1.5
3.5
10.75
19
9513230208
2.75
1.35
0.8
5.75
10.65
20
9513230114
2
1.35
1.4
5.5
10.25
21
9513230117
3
1.5
1.5
4.25
10.25
22
9513231315
2
0.9
1.7
4.5
9.1
23
9513230210
2.25
1.5
0.8
2.75
7.3
24
9513230205
1.5
1.5
1.1
3
7.1
25
9513230118
1.25
1.5
0.8
3.5
7.05
26
9513230103
2
0.15
0
4.5
6.65
27
9513230113
1
1.35
0.8
3.5
6.65
28
9513230120
1.25
1.05
1.5
1.2
5
29
9513230123
2.5
1.2
0
0.5
4.2
30
9513231312
3.25
0.9
0
غایب
غایب
31
9513230202
1
1.5
1.1
0.25
3.85
32
9513231314
1.25
1.05
0.6
0.75
3.65
33
9513230209
0
1.2
0
1.5
2.7
 
 
ادامه مطلب...

سری سوم تمرینهای درس سیگنالها و سیستمها

تمرینهای زیر از فصل دوم باید تا روز چهارشنبه  هشتم دی تحویل داده شوند:

 

ادامه مطلب...

سری دوم تمرینهای درس سیگنالها و سیستمها

تمرینهای زیر از فصل دوم باید تا روز چهارشنبه اول دی ماه تحویل داده شوند

ادامه مطلب...

سری سوم تمرینهای درس سیستم عامل

سری سوم تمرینهای درس سیستم عامل که باید تا روز هشتم دی ماه تحویل گردد به شرح زیر می باشد:

ادامه مطلب...

مدیریت گروه

 
دکتر سیف اله سلیمانی

آمار بازدیدکنندگان

71